Wetenschappelijk onderzoek

Voor geïnteresseerden zie de volgende onderzoeksrapporten:

  • NIVEL-rapportage op basis van gegevens uit Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ), Utrecht;

Wat belangrijk is: zelf oefenen, zelf meedenken, zelf meevoelen en zelf werken aan een verandering van je bewegingsgedrag. Wij willen u hierbij graag coachen! Ook weten we dat iedereen het leren kan.

Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

Onze praktijk doet mee aan het project Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, kortweg LIPZ.

Het Nivel(Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg) is belast met de uitvoering van het onderzoek.

Samen met een grote groep paramedici verspreid over het land, leveren wij anoniem gegevens aan die op een centraal punt verzameld en bestudeerd worden.

schoolboy with open book on white background. Isolated 3D image