Vergoedingen

Vergoedingen

Cesaroefentherapie wordt evenals bekkenfysiotherapie door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen Cesaroefentherapie, dat u vergoed krijgt zal per aanvullend pakket verschillen. Kijk vooraf in uw polis hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Kinderen tot 18 jaar en personen met een chronische aandoening (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) krijgen de meeste behandelingen vergoed vanuit het basispakket.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Voor een overzicht van deze verzekeraars kunt u kijken op deze pagina van independer.nl.

Sinds 1 juni 2008 hoeft u geen verwijsbrief bij uw (huis)arts te halen om in aanmerking te komen voor behandeling.

Bekkenfysiotherapie

De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling indien de patiënt verzekerd is voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering.
Sinds 2011 wordt bekkenfysiotherapie voor urine-incontinentie vergoed vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding bestaat uit maximaal 9 behandelingen.
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

De bekkenfysiotherapeut staat geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg (NVFB). Om in dit register vermeld te blijven dient de bekkenfysiotherapeut jaarlijks aan een aantal criteria te voldoen, waaronder het volgen van bij- en nascholing.

Voor meer informatie over bekkenfysiotherapie kunt u terecht op de website: www.nvfb.nl

Verwijzing vindt plaats via de huisarts, medisch specialisten, psychologen / seksuologen of op voorstel van de verloskundige, maar u kunt ook rechtstreeks bij een geregistreerde bekkenfysiotherapeut terecht.

Psychosomatische oefentherapie:

Psychosomatische oefentherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Vergoeding voor personen tot 18 jaar vanuit de Basisverzekering; voor personen vanaf 18 jaar vanuit de Aanvullende verzekering, conform de regeling Oefentherapie Cesar. Ook voor de Psychosomatische Oefentherapie kunt u rechtstreeks naar de psychosomatische oefentherapeut zonder verwijsbrief. Met uw goedkeuring zorgt de therapeut voor een optimale afstemming met uw huisarts.

Een geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut heeft na de HBO opleiding oefentherapie Cesar een uitgebreide post-HBO opleiding psychosomatiek gevolgd. De psychosomatische oefentherapie is als specialisme erkend door de beroepsorganisatie(VvOCM) en de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa).
geld_325x75