Samen met anderen

Samenwerking met Curves en Totalfit

Vanaf oktober 2008 zijn wij een samenwerking aangegaan met Curves en Totalfit.

Doel van deze samenwerking

Wij willen mensen een optimale houdings- en bewegingsprogramma aanbieden, afgestemd op hun persoonlijke klacht. Hierbij wordt gestreefd naar het zelfstandig inslijpen van de bij ons op de praktijk aangeleerde houdings- en bewegingspatronen en het verbeteren en onderhouden van de conditie.

Werkwijze

De cliƫnt zal in eerste instantie in onze praktijk, een intensieve, individuele behandeling krijgen. Wanneer de oefeningen goed worden beheerst zal de training zich voorzetten bij Curves of Totalfit waar vooral het accent komt te liggen op het inslijpen van de aangeleerde houdings- en bewegingspatronen en het verbeteren van de conditie. Naast het geleerde toepassen in het dagelijks leven wordt er dan gekozen voor het uitbouwen van conditie in de sportzaal. Hierbij zal een overdracht gedaan worden naar de sportinstructeurs. Zij zijn bekend met het oefenschema dat gevolgd moet worden en de specifieke aandachtspunten. Bij inhoudelijke vragen t.a.v. het oefenschema zal direct overleg met de oefentherapeute Cesar plaatsvinden.

Kosten

De individuele behandelingen vallen onder de oefentherapeutische behandeling en hiervoor gelden dus de vergoedingsregelingen.
De kosten van een fitnessprogramma kunt u opvragen bij de desbetreffende sportschool.
sportschool

samenwerken_met _verloskundige

Samenwerking met Verloskundigenpraktijk Materna

Samen met Femke Pelgrum en Loes Oude Weernink van de verloskundigenpraktijk Materna verzorgen wij een bekken- en bekkenbodemspreekuur in combinatie met de na-controle. Dit bekken- en bekkenbodemspreekuur is een extra service en bedoeld als voorlichting en advisering.

Een bekken- en bekkenbodemspreekuur

Bestemd voor zwangere en bevallen vrouwen met vragen over bekkenpijn en/of bekkenbodemproblemen.

Het is nuttig om van dit spreekuur gebruik te maken wanneer er sprake is geweest van:

  • vacuum- of tangverlossing
  • lang persen
  • totaal- of subtotaalruptuur
  • urineverlies of zwaar gevoel vaginaal, tijdens of na de zwangerschap
  • bekkenpijn
  • of heeft u behoefte aan advies?

Zware bevallingen kunnen meer kans geven op urineverlies, ontlastingsverlies en verzakkingsklachten. Door verandering in de hormoonhuishouding kunnen deze klachten zich ook rond de menopauze openbaren. We informeren en adviseren u graag hoe u de bekkenbodem in goede conditie kunt houden om zo het risico op klachten te verkleinen.

Na de bevalling ontvangt u een vragenlijst. Aan de hand van de uitkomst van deze vragenlijst wordt er al of niet een combinatieafspraak met de na-controle gepland. Ook zwangeren kunnen gebruik maken van dit spreekuur. Bespreek met uw verloskundige of u hiervoor in aanmerking komt.

Vergoeding

Indien u naar ons verwezen wordt door de verloskundige, dan wordt dat vergoed door de zorgverzekeraar mits u aanvullend verzekerd bent. Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Wij stellen de huisarts op de hoogte van het feit dat er een bekkenfysiotherapiebehandeling plaatsvindt.