Privacybeleid

Wie zich bij Cesar Oefentherapie Ruurlo aanmeldt voor hulp, wil natuurlijk dat de hulpvraag, klachten en problemen vertrouwelijk worden behandeld.

De bescherming van uw gegevens is geregeld in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/welke-informatie-moeten-organisaties-u-geven-onder-de-avg.

Wij registreren alleen persoonlijke en medische gegevens, die voor onze werkzaamheden noodzakelijk zijn. Wij zijn wettelijk verplicht om de volgende gegevens van u te registreren:

  • Persoonsgegevens (naam, geslacht /geboortedatum / burgerservicnummer / adres / telefoonnummer /e-mailadres) t.b.v. identificatie, dossierkoppeling en eventuele facturatie;
  • Verzekeringsgegevens verkregen via Vecozo t.b.v. het declaratieproces bij uw zorgverzekeraar;
  • Verwijzingen en rapportages t.b.v. (para)medici;
  • Geanonimiseerde gegevens over behandelresultaten t.b.v. wetenschappelijk onderzoek.

Behalve de oefentherapeut / fysiotherapeut die u behandelt, kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend oefentherapeut / fysiotherapeut en eventueel stagiaires toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Fysiotherapeuten en oefentherapeuten zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van het KNGF en de VvOCM, aan de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en aan de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Dit betekent dat er zonder uw voorafgaande toestemming, behoudens bovengenoemde partijen, geen informatie over u aan derden wordt verstrekt.
Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U mag uw dossier te allen tijde inzien. De dossiers worden zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor u en uw behandelaar en worden volgens de wettelijke eisen voor 15 jaar bewaard. Op uw verzoek kan het dossier ook eerder door uw behandelaar worden vernietigd.

BEROEPSCODE

Cesar Oefentherapie Ruurlo werkt volgens de beroepscode van het VvOCM en het KNGF, waarin de beroepsethische regels zijn vastgelegd. Hierin zijn onder andere wetenschappelijke fundering uiteraard geanonimiseerd, openheid van handelen, beroepsgeheim en een klachtenprocedure geregeld.

KLACHTENREGELING

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure. Op verzoek kunt u deze aanvragen via telefoonnummer 0573-453910 of via de mail: info@oefentherapieruurlo.nl