Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is een gespecaliseerde 3-jarige opleiding, die zich richt op het voorkomen of verhelpen van klachten in het buik-, bekken-, lage rug- en bekkenbodemgebied. Zowel mannen, vrouwen, ouderen als kinderen kunnen met deze klachten te maken krijgen. We behandelen uitsluitend individueel.

Wat behandelen wij?

Bekkenbodemfunctiestoornissen (meer) zoals:

 • ongewild verlies van urine en of ontlasting
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en of te ontlasten, veel te vaak plassen
 • moeite met het uitplassen
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
 • verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder of darmen
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • seksuele problematiek, ontstaan door functiestoornissen van de bekkenbodem zoals vaginisme, pijn bij vrijen of erectiestoornissen
 • klachten voorafgaand of na afloop van chirurgische ingrepen in de onderbuik

Bekkenpijn (meer) zoals:

 • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling.
 • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken, zoals na een val op het stuitje.

bekkenpijn

Postpartum consult

Het postpartum consult is ontwikkeld voor vrouwen die risico lopen op het verkrijgen van bekken en/of bekkenbodemklachten door zwangerschap en bevalling.
Door na de bevalling aan een optimaal herstel te werken, kunnen acute klachten beter behandeld worden en toekomstige klachten wellicht voorkomen.
Risicofactoren die kans kunnen geven op directe klachten of klachten in de toekomst zijn:

 • Het vooraf en tijdens zwangerschap hebben van lage rug- en bekkenklachten;
 • Langdurig persen tijdens de bevalling ( > 1,5 uur);
 • (Sub) totaalruptuur (‘inscheuren’);
 • Geboortegewicht boven 4000 gram;
 • Vacuümpomp- of tangverlossing.

De klachten kunnen zijn:

 • Pijn in bekken, buik, rug en/ of stuitje;
 • Urineverlies tijdens en/of na de zwangerschap; afwijkend plaspatroon;
 • Moeizame controle bij ontlasten; verlies van ontlasting of juist verstopping;
 • Verzakkingsklachten.

Door het inzetten van dit consult kan betere begeleiding geboden worden aan alle vrouwen in Nederland. Er is hiervoor geen verwijzing nodig.

Het consult duurt een uur en bestaat uit een:

 • Intakegesprek;
 • Functieonderzoek buik-, bekken- en bekkenbodemregio;
 • Gedegen advies over een zo optimaal mogelijk herstel, oefeningen en wanneer nodig een opbouwschema.

Hoe gaan we te werk?

De bekkenfysiotherapeut brengt samen met u de problemen in kaart.
Er wordt informatie gegeven over wat de oorzaken en de gevolgen zijn van uw klachten en wat eraan te doen is. Er vindt een vraaggesprek plaats om uw klachten duidelijk in kaart te brengen. Daarna wordt onderzocht hoe uw bekken en bekkenbodemspieren functioneren. Hierbij worden de functies van de verschillende spiergroepen rond het bekken beoordeeld. Indien blijkt dat de klachten veroorzaakt of beïnvloed worden door de bekkenbodemspieren zal een inwendig onderzoek deel uitmaken van de behandeling. Dit kan onder andere met behulp van apparatuur zoals de myofeedback, een computergestuurd programma, om zo de aard van de klachten en de werking van de bekkenbodemspieren te verduidelijken. In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld.
Als u het vervelend vindt om een inwendig onderzoek te ondergaan kunt u dit weigeren. Er wordt dan samen met u op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om uw bekkenbodem te onderzoeken.

Lees meer over vergoedingen.